Лекции

НОВИНИПодчертаноСД

ЛЕКЦИИ В СЕЛО ГУЛЕНОВЦИ ЗА ВСИЧКИ КОИТО БИ ИСКАЛИ ДА СЕ ЗАНИМАВАТ С ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ОВОЩИЯ И ЖЕЛЕНЧУЦИ ПО НАЙ СЪВРЕМЕНИ СТАНДАРТИ

            В организация на Натура Балканика бяха държани лекции в село Гуленовци за всички които би искали да се занимават

Read More