“Култура на дар”

НОВИНИПодчертаноСД

ДРУЖЕСТВОТО ЗА АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ ОТ НОВИ САД ЗА ШЕСТИ ПЪТ ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯТА “КУЛТУРА НА ДАР”

            Дружеството за академично развитие от Нови Сад за шести път организира кампанията за популяризиране и опазване на културното наследство

Read More