кръгла маса на тема “Съществуващи форми на трафик на хора в нашия град”

НОВИНИПодчертаноСД

КЪМ МРЕЖАТА ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА ЩЕ БЪДЕ ОРГАНИЗИРАНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА “СЪЩЕСТВУВАЩИ ФОРМИ НА ТРАФИК НА ХОРА В НАШИЯ ГРАД”

            Центърът за момичета в сътрудничество с неправителствената организация Независимият женски център към Мрежата за борба с трафика на хора,

Read More