“Използване на традиционни наименования и записване на националните малцинства в граждански регистър”

НОВИНИПодчертаноСД

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА “ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ НАИМЕНОВАНИЯ И ЗАПИСВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА В ГРАЖДАНСКИ РЕГИСТЪР”

         В събота, 16 февруари, в Димитровград ще се проведе кръгла маса на тема “Използване на традиционни наименования и записване

Read More