Изборното заседание на Събрание на Шахматен клуб Цариброд