записване на ученици в първи клас на средните училища