Елитна междуокръжна група за източна и южна Сърбия