договор за изграждане на електрифицирана инфраструктура на комплекса „Нешков връх”