“Граждани в действие”

НОВИНИПодчертаноСД

В ЗАЛАТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР ДНЕС ЗАПОЧНА ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА “РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ОФЕРТА”

           В залата на Образователния център днес започна двудневно обучение на тема “Развитието на туристическата оферта”. С това на практика

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

В СЪБОТА И НЕДЕЛЯ ЩЕ БЪДАТ ОРГАНИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА ТЕМА “ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ КАПАЦИТЕТИ”

          В залата на образователния център в събота и неделя ще бъдат организирани обучения на тема “Ефективно използване на туристическите

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

В СЪБОТА И НЕДЕЛЯ ЩЕ БЪДАТ ОРГАНИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА ТЕМА “ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ КАПАЦИТЕТИ”

           В залата на образователния център в събота и неделя ще бъдат организирани обучения на тема “Ефективно използване на туристическите

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

ДНЕС В ЗАЛАТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР, ЧЛЕНОВЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНИТЕ КЛАСОВЕ В ГИМНАЗИЯТА, БИЗНЕСМЕНИ, КАКТО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЖДАНИ

            В рамките на проекта „Граждани в действие“, на сдрувението „Граждански инициативи Цариброд“ от Димитровград, днес в залата на образователния

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

ВЧЕРА СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕМАТА “МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ” В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА “ГРАЖДАНИ В ДЕЙСТВИЕ”

          Вчера в залата на Центъра за образование се проведе първотообучение по темата “Местно икономическо развитие” в рамките напроекта “Граждани

Read More
НОВИНИПодчертаноСД

ПЪРВОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕМАТА “МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ” КОЙТО В ДИМИТРОВГРАД СЕ РЕАЛИЗИРА ОТ СДРУЖЕНИЕ “ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ ЦАРИБРОД” ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛАТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

            Първото обучение по темата “Местно икономическо развитие” в рамките на проекта “Граждани в действие”, който в Димитровград се реализира

Read More