Годишно заседание на Събранието на Шахматния съюз на Пиротски окръг