СРЪБСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ПРИЕ ЧЕТИРИ ЗАКОНА В ОБЛАСТТА НА МИННОТО ДЕЛО И ЕНЕРГЕТИКАТА. ЗАБРАНЕНО Е ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ В ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

Сръбският парламент прие четири закона в областта на минното дело и енергетиката. Депутатите приеха Закона за минното дело и геоложките

Прочетете повече
Show Buttons
Hide Buttons