СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Предвид разрастващата се световна пандемия от COVID-19, българската държава полага максимални усилия за осигуряване на най-благоприятните условия за безпрепятствено и безопасно кандидатстване за обучение в български висши училища през учебната 2020-2021 година на кандидат-студенти по ПМС № 103/1993 г., за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, и по ПМС № 228/1997 г., за приемане на граждани на Република Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България.

За целта Министерството на образованието и науката разработва платформа за онлайн кандидатстване на българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония.

През настоящата година традиционният изпит – тест по български език, литература и история на България, няма да се провежда. Класирането ще се извършва въз основа на средния успех и оценките по балообразуващите предмети от дипломата за завършено средно образование.

Инструкциите за кандидатстване ще бъдат разписани и публикувани на интернет страницата на министерството –  www.mon.bg, в рубриката „За българите зад граница“, Обучение в България, до края на месец юни 2020 г.

Ще е необходимо да бъде попълнен електронен формуляр с желанията на кандидат-студента, както и да се прикачат съответните документи: диплома за завършено средно образование; удостоверение за раждане; документ за българска народност, съгласно чл. 1, ал. 2 на ПМС № 103/1993 г., и документ за самоличност, гражданство и адресна регистрация.

Образователните документи следва да бъдат преведени на български език, с изключение на издадените от РС Македония.

Актуална информация по кандидатстудентската кампания ще бъде публикувана своевременно на интернет страницата на Министерството на образованието и науката в рубриката „За българите зад граница“, Обучение в България.

За допълнителна информация:

Тодор Ванчев, тел. 02 9217 630,  t.vanchev@mon.bg

Венко Божанов, тел. 02 9217 530, v.bozhanov@mon.bg 

Антоанета Гиргинова, тел. 02 9217 759, a.girginova@mon.bg

източник: glaspress.rs

фото: архив РТ Цариброд

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Show Buttons
Hide Buttons