Субсидии за наемане на работа на безработни лица.

На сесията на Общинския съвет Димитровград, която се проведе на 31-ви май, съветниците приеха решение за отпускане на субсидии на частни предприемачи и компании за наемане на работа на безработни лица. Мярката касае лица, които до пенсионирането си имат още най-много 36 месеца. Публичната покана бе обявена на 20-ти юни.
Стойността на една субсидия на зает е 15 хиляди динара на месец. В бюджета за 2016 година за тази цел са отделени 5 милиона динара. „От миналата година имаме задължения към 31 новозает, което означава, че плануваните 5 милиона динара ще са достатъчни за още 20-тина новозаети”, заяви пред РТЦ, заместник кмет Зоран Джуров.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.