НОВИНИПодчертаноСД

РЕАГИРАНЕ НА НС НА БНМ /ОРИГИНАЛЕН ТЕКСТ/

В отговор на зачестилите обвинения, които изнасят някои български дипломати в Сърбия към ръководството на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия и лично към нас, правим следното изявление:

Не са верни твърденията, че заседанията на НС се провеждат на сръбски език и че    протоколите от заседанията се пишат на сръбски език. Заседанията на Националния съвет се водят на български език, а протоколите, освен на бългасрски, се пишат и на сръбски език, поради административни причини. Именно, съгласно чл. 120 алин. 1 от Закона за Националните съвети, Националните съвети са длъжни всички актове, включително и протоколите от проведените заседания на НС и на другите органи и комисии да предоставят на компетентното министерство на Р. Сърбия. Затова всеки един акт на НС е написан и съществува и на български и на сръбски език, а на членовете на НС протоколите от заседанията се предоставят и на двата езика.

Не е верно, че в основното училище в Босилеград има 108 учители и 15 души технически персонал, а в училището се учат 250 ученика. В интерес на истината, в училището в момента се учат почти двойно повече ученици – общо 460, а с посочването и разпространяването на неврени факти се цели да се манипулират официалните власти и обществеността в Р. България, както и българското малцинство в Сърбия. Същевременно се иска и да се пренебрегне и понижи ролята и ангажирането на ръководството на НС за откриването на български паралелки в основното училище в Босилеград. И докато през тази учебна година в Босилеград се откриха паралелки на майчин език в първи и пети клас, а от преди съществуват български паралелки и в трети, шести и седми клас, в основното училище в Димитровград няма нито една паралелка на български език, въпреки факта, че преди началото на учебната година и Посолството на Р. България активно бе включено в кампанията за откриване на български паралелки. Умишлено не се споменава и факта, че вече съществуват преведени и отпечатани всички учебници на български език за основното училище с изключение на музика и изобразително изкуство. Преводът и печатенето на учебниците осигури Министерството на образованието на Р. Сърбия със съдействие на Националния съвет, а Посолството на Р. България в Белград оказа помощ в ангажирането на лектори – университетски професори от България.

Обвиненията, че вестник „Ново Братство” не е издание на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия, а на Община Босилеград, са меко казано, крайна неистина. „Ново Братство” редовно отразява всички по-важни събития в общините Босилеград и Димитровград, както и теми, касаещи българското национално малцинство в Сърбия и в никакъв случай не може да се говори, че е вестник само на Община Босилеград.

Накрая, но не и на последно място, искам да изтъкнем неуважаването на институцията Национален съвет на българското национално малцинство в Сърбия, понеже НС не получава покани за участие в срещи на представителите на малцинството с делегации и представители на институции на Р. България при посещенията им в Сърбия.  Националния съвет е единствената официална институция на българското национално малцинство в Сърбия, легитимно избрана от сънародниците ни чрез избори и нелогично е да се говори за защита на правата и интересите на българите в Сърбия, а да се пренебрегва ролята на Националния съвет. Не бива да се създават разделения между нашите сънародници от Димитровград и Босилеград. Сегашното ръководство на НС категорично е против такива разделения и винаги се залага да защитава правата на всички наяи сънародници, без оглед на това в коя част на Сърбия живеят.

Някои дипломати нарочно пренебрегват нашите дейности и ангажирането ни в защита на правата на българското национално малцинство в областта на образованието, културата, информирането и служебната употреба на езика, както и в опазването на българската култура и традициите. Сегашното ръководство на НС организира културни програми по повод отбелязването на значителни дати от българската история, в организация на сегашното ръководство на Националния съвет са проведени няколко кръгли маси за образованието и медиите на българското малцинство, а за първи път е реализиран и конкурс за финансиране на проекти от областта на образованието, културата, информирането и служебната употреба на майчин език. Благодарение на ангажирането на Националния съвет в Общинската администрация, съдът, полицията и в други институции в Босилеград се издават документи на български език. НС е основател на „Нова Радио телевизия Босилеград“, а ежегодно организира и състезания по български език, в които участват ученици от основните и средни училища в Димитровград, Босилеград и от други училища, в които се изучава български език. Искам да посочим и че сегашното ръководство на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия активно се е включило в изготвянето на новия закон за Националните съвети, давайки редица конкретни предложения по определени въпроси. 

Ние не сме „българи по професия”, ние сме българи които живеят в Р. Сърбия и се различаваме от онези, на които българщината е професия и които мислят само за себе си и за своя джоб, а всъщност не представляват никого. Ние искаме и сме готови да разговаряме с всички, в рамките на правомощията които имаме според законите и Конституцията на Р. Сърбия, понеже Националния съвет е сформиран и работи съгласно  законите и конституцията на Р. Сърбия. Единствено чрез разговори и дискусии можем да преодолеем недоразуменията и разногласията, с цел създаване по-добри условия за живот на нашите сънародници и опазването на българския дух сред българите в Сърбия.

Като представители на НС на българското национално малцинство, използваме момента да изкажем благодарност към институциите на Р. Сърбия, които ни подкрепят  в реализацията на дейностите за осъществяване на нашите права.

Председател на Националния съвет

на българското малцинство в Сърбия

                                                                                Владимир Захариев

                                                 

Зам-председател на Националния съвет

на българското малцинство в Сърбия

                                                                                Стефан Стойков

фото: архив РТЦариброд                                        

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *