НОВИНИПодчертаноСД

ПРОЕКТ – “ОКОЛНА СРЕДА – БЪДЕЩЕТО И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ ЮГОИЗТОЧНА СЪРБИЯ”

                          По повод началото на преговорите във връзка с глава 27 – опазване на околната среда, Асоциацията “Тимошки клуб” от Княжевац, с партньори – сдружения на граждани от Кучево, Майданпек, Пирот, Кладово и Княжевац, започна реализация на проекта – “Околна среда – Бъдещето и предизвикателствата на устойчивото развитие на Югоизточна Сърбия “. Целта на проекта е да се даде подкрепа на организациите на гражданското общество от Югоизточна Сърбия да участват активно в прилагането на международното и национално законодателство в областта на опазването на околната среда, както и мотивация за участие на местните власти в изпълнението и мониторинга на глава 27 на местно ниво в общините от Югоизточна Сърбия. Една от целите е обществеността да се информира и подготви за активно участие в процеса на вземане на решения в защитата на околната среда в техните общности. По време на проекта ще бъдат организирани кръгли маси, форуми, анкети, улични и други подобни действия, с акцент върху темите от глава 27 – хоризонтално законодателство, климатичните промени и тенденции и управление на отпадъците. Проектът е подкрепен от Регионалния екологичен център и Шведската агенция за международно сътрудничество за развитие (SIDA).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *