НОВИНИПодчертаноСД

ОБЯВЕНА ТРЕТАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СУБСИДИИ НА ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКТИ

Община Димитровград обяви третата публична покана за отпускане на субсидии на икономически субекти в рамките на Програмата за използване на средства от Бюджетния фонд за икономическо развитие на община Димитровград за 2020 година. Съгласно тази публична покана, от средствата на Бюджетния фонд за икономическо развитие в бюджета на община Димитровград за 2020 г. финансира се лихвена субсидия по кредитни заеми на икономически субекти, подпомагане на икономически субекти за закупуване на оборудване и инвестиции в съоръжението, подпомагане на земеделските производители чрез субсидиране на вноските на работниците. подкрепа за наемането на сезонни работници, подкрепа на доставчиците на услуги на техническо предложение за инвестиция в оборудване или съоръжението с цел осигуряване на условия и подобряване на услугите.

Подробна информация за условията за предоставяне на финансови стимули по настоящата Публична покана е публикувана на официалния уебсайт на Община Димитровград.

Публичната покана е отворена до изразходването на планираните средства. Формулярът за кандидатстване с придружаваща документация се подава в офиса на Общинската администрация или се доставя с препоръчана поща на адрес: Община Димитровград, Балканска 2, 18320 Димитровград, Общинска администрация, Отдел за местно икономическо развитие, с надпис „За публична покана по програмата за икономическа подкрепа“.

За подробна информация заинтересованите могат да се свържат по телефона с Департамента за местно икономическо развитие, телефонен номер 361-108.

фото: архив РТ Цариброд

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *