НОВИНИПодчертаноСД

МОН ОБЯВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВТОРО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ, И ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Министерството на образованието и науката обяви резултатите от второ класиране на кандидат-студентите с български произход, живеещи извън България, и граждани на Република Северна Македония за обучение в образователноквалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование в български висши училища. В срок от три календарни дни след обявяване на класирането кандидат-студентите следва да потвърдят желанието си за обучение или да заявят отказ от специалността, в която са класирани, през електронната платформа за кандидатстване на Министерството на образованието и науката. В случай че в тридневния срок не е избрана една от двете възможности, това ще се счита за отказ и мястото ще бъде освободено за второто класиране. Трето класиране няма да се извършва. Оригиналните удостоверения от МОН, които се виждат в платформата, ще се получават от висшето училище. Резултатите от първото класиране на кандидатите за магистри ще бъдат обявени до 17.10.2020 г. Резултатите от конкурса за приемане на докторанти и специализанти ще бъдат обявени до 27.10.2020 г.

https://www.mon.bg/upload/24132/2klasirane-PMS103_09102020.pdf

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *