ЗА НАС

Поради специфичната конфигурация на релефа на община Димитровград, в началото на деветдесетте години на миналия век, беше възможен прием само на каналите на РТС и прием на канал едно на Българската национална телевизия. Поради това група граждани, със съдействието на местна общност, преди двадесет и пет години задвижи инициатива за инсталиране на кабелна система (кабелна телевизия). Граждани събраха пари и бе закупено оборудване като в първия етап към системата бяха свързани 630 абонати. Към края на 1991 година с помощта на донори бе закупено оборудване във ВХС формат и в помещенията на Ценъра за култура започна да работи ТВ „Цариброд“, като вътрешен канал на КС. Група волонтери през седмицата следеше събития в града, а събота вечер в предаването „Седмичен обзор“ това предаваше на абонатите на КС на сръбски и на български език.
През март 1993 година Общинският съвет на Димитровград приема Решениео КС и ТВ „Цариброд“ да продължат да работят като дейности на Центъра за култура.
През средата на 1994 година бе направен проект за ремонтиране и приспособяване на помещенията и подсигуряване на професионално оборудване за начало на работа на Радио „Цариброд“. След международна верификация на Разрешение за работа на фреквенция 98MHz, която е нужна за крайгранични райони, на 3 март 1995 година започна експериментално излъчване на програма по радиото.
Общинският съвет на Димитровград на 22.05. 2006 година взе Решение за учредяване на ОИП РТ „Цариброд“ с отделяне на три дейности от Центъра за култура.
С Решение на Агенцията по вписвания номер БД247718/2006 от 04.04.2007г. започва да работи ОИП РТ „Цариброд“ с три организационни цялости: Радио, Телевизия и КС.
С Решение на Държавната агенция за Телекомуникация от 30 май 2007г. ОИТ РТ „Цариброд“ получи Разрешение за предоставяне на услуги разпространяване на радио и телевизионна програма чрез Кабелната система, номер1100-59/1. С Решение на същата Агенция ОИП РТ „Цариброд“ получи Разрешение за мрежа номер: 1600-14/1 от 06.05.2009г.
С Решение на Съвета на Държавната Радиодифузна Агенция от 16 ноември 2007 година, Телевизия „Цариброд“ получи Разрешение за излъчване на телевизионна програма номер 83/2008, на местно ниво, а с Решение от 17.08.2008 година Радио Цариброд, от същата Агенция, получи Разрешение за излъчване на местна програма номер 175/2008.
ОИП РТ Цариброд с Решение на Агенцията по вписвания от 18.01.2010 година номер 84/2010 става Учредител на Обществен медий: ТВ Цариброд, а с Решение номер 325/2010 е станало Учредител на Обществен медий: Радио Цариброд.
РТ Цариброд е единствената информационна къща на територията на община Димитровград, чиито жители са предимно числящи се към българското национално малцинство. Тази година Телевизия Цариброд отбелязва двадесет и пет години съществуване.
За работа и успехи през изминалите двадесет и пет години съществуване, а по повод празника на Общината Рождество на Пресвета Богородица, Общинският съвет Димитровград на 21.09.2011 година присъди на РТ Цариброд „Признание от областта на информирането“.