ZAKLJUČAK ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 4. i čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13., čl. 53. st. 1. tač. 4 i čl. 77. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 66/2020, 93/2020 i 94/2020), čl. 4 Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (Sl. list opštine Dimitrovgrad br. 3/18), na telefonskoj sednici održanoj dana 16.07.2020. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na osnovu ocene i procene trenutne epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad donosi sledeći:

Z A K Lj U Č A K
kojim se određuju preventivne mere protiv epidemije zarazne bolesti KOVID-19 za period 17.07.2020. godine do 03.08.2020. godine

 1. Svako je obavezan da na otvorenom prostoru, gde ne može da se obezbedi međusobna distanca više od dva metra, koristi masku i da to čini na potpuno ispravan način. Zbog frekvencije ljudi u ul. Balkanska, obzirom da se smatra da u ovoj ulici ne može biti obezbeđena distanca veća od dva metra, u ovoj ulici je obavezno nošenje maski.
  Za kontrolu ove mere nadležna je Sanitarna inspekcija i Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad.
 2. Svako je obavezan da koristi masku u zatvorenom prostoru i da to čini na potpuno ispravan način, uz održavanje minimalne fizičke distance od 2 metra.
  Obavezuju se svi privredni subjekti na teritoriji opštine Dimitrovgrad da imenuju lice za kontrolu nošenja maski. Imena lica zadužena za kontrolu nošenja maski dostaviti pisarnici opštine Dimitrovgrad najkansnije do 15 časova 17.07.2020. godine, sa naznakom (za Komunalnog inspektora).
 3. Dozvoljava se rad zatvorenih prostora u ugostiteljskim objektima do 21 čas, s tim da u objektu može boraviti najviše jedno lice na površini od 4m2 raspoloživog prostora. Ukupan broj lica koja mogu da borave istovremeno u zatvorenom prostoru ugostiteljskog objekta, mora biti vidno istaknut na ulazu u objekat.
  Za kontrolu ove mere nadležna je Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad.
 4. Dozvoljava se rad letnjih bašti ugostiteljskih objekata do 23 časa, s tim da na 2m2 raspoloživog prostora može boraviti najviše jedan gost. Raspored stolova i stolica odobrava Komunalni inspektor opštine Dimitrovgrad.
  Za kontrolu ove mere nadležna je Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad.
 5. Prestaje sa radom otvoreni bazen u Sportsko turističkom centru park Dimitrovgrad, prestaje sa radom hala u Sportsko turističkom centru park Dimitrovgrad za sportiste i rekreativce, prestaje sa radom teretana u okviru hale.
  Za kontrolu ove mere nadležna je Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad.
 6. Zabranjuje se okupljanje više od 10 lica na otvorenom prostoru.
  Zabranjuju se treninzi sa više od 10 lica.
  Za kontrolu ove mere nadležna je Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad i ovlašćena službena lica PS u Dimitrovgradu.
 7. Dozvoljava se organizacija sahrani, s tim da na sahrani može prisustvovati najviše 10 lica uz poštovanje svih preventivnih mera protiv širenja zarazne bolesti KOVID-19, zabranjuje se korišćenje sale za podušja.
  Za kontrolu ove mere nadležna je Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad.
 8. Preporučuje se rad od kuće za sve zaposlene u privrednim subjekima, jedinici lokalne samouprave, kao i u svim javnim preduzećima i ustanovama ukoliko to dozvoljava neometano odvijanje procesa rada.
 9. Novčanom kaznom od 5.000,00 dinara kazniće se lice koje ne poštuje meru iz st. 1 ovog Zaključka.
  Novčanom kaznom od 5.000,00 dinara kazniće se lice koje ne poštuje meru iz st. 2 ovog zaključka, istom kaznom kazniće se i lice zaduženo za kontrolu nošenja maski ukoliko se ustanovi nepoštovanje mere iz st. 2. ovog zaključka u privrednom subjektu.
  Novčanom kaznom od 10.000,00 dinara kazniće se pravno lice za nepoštovanje mera iz st. 3 i st. 4. ovog Zaključka, ukoliko se ponovi kršenje ovih mera pravno lice kazniće se zabranom rada na period od 7 dana.
 10. Ovaj zaključak stupa na snagu dana 17.07.2020. godine i proizvodi pravno dejstvo do 03.08.2020. godine

Broj: 06-88/2020-16/1
Datum: 16.07.2020.godine

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Vladica Dimitrov s.r.

foto: Miki Ilić

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Show Buttons
Hide Buttons