POŠTOVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA JE POLITIKA VLADE SRBIJE

         Politika Vlade Srbije zasniva se na toleranciji, poštovanju prava nacionalnih manjina i njihovog integrisanja u širu društvenu zajednicu, kazala

Read more
Show Buttons
Hide Buttons