UDRUŽENJE „HENDIKEP “ ZAVRŠAVA REALIZACIJU PROJEKTA „PODRŠKA MARGINALIZOVANIM GRUPAMA KROZ INOVATIVNE PROGRAME SOCIJALNE ZAŠTITE“

            Udruženje  hendikepiranih lica – „Hendikep – Dimitrovgrad“ završava realizaciju projekta i „Podrška marginalizovanim grupama kroz inovativne programe socijalne zaštite“. Korisnici

Read more
Show Buttons
Hide Buttons