OPŠTINA DIMITROVGRAD RASPISALA JE 5 KONKURSA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

       Opština Dimitrovgrad, raspisala je 5 konkursa za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji opštine

Read more

OBJAVLJENI REZULTATI KONKURSA MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE ZA MANJINSKE MEDIJE

        Objavljeni su rezultati konkursa za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine, za programe i projekte iz oblasti

Read more

JUČE SU OBJAVLJENI REZULTATI KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE ZA PROGRAME I PROJEKTE IZ OBLASTI INFORMISANJA NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA U 2018. GODINI

         Juče su objavljeni rezultati konkursa za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz

Read more

ZAVRŠENA OBUKA ZA PISANjE PROJEKATA ZA UČESNIKE KONKURSA PO „RELOAD“ PROGRAMU

          Za predstavnike organizacija civilnog sektora, potencijalne učesnike konkursa, raspisanog od strane Opštine Dimitrovgrad u partnerstvu sa programom UNDP u

Read more
Show Buttons
Hide Buttons