OGLAS O JAVNOM NADMETANJU RADI ZASNIVANJA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA NA GRADSKOJ PIJACI

Dana : 30.03.2021.god.

Del.br :   664 -3/21

Dimitrovgrad

Na osnovu čl.18.st.1. Odluke SO Dimitrovgrad o uređenju i održavanje gradske pijace br.06-127/2020-17/3-13 od 14.10.2020.godine i čl. 11 st. 5 Pravilnika o pijačnom redu br.21/3-09 od 20.01.2009.godine, Rešenja direktora o obrazovanju komisije za sprovođenje licitacije za prodajna mesta i poslovni prostor na gradskoj pijaci u Dimitrovgradu br.664-1/21 od 24.03.2021.godine, dana 30.03.2021.godine raspisuje se

O G L A S

o javnom nadmetanju radi

zasnivanja zakupa poslovnog prostora

  • Raspisuje se oglas o javnom nadmetanju radi zasnivanja zakupa poslovnog prostora i to :
  •  Lokal br.2 ; prodajni prostor 3.5m2 h 3.5m2 =12.25m2 , magacin 2.22m2, predprostor 1.7m2, WC 1.5 m2 ; U magacinu, predprostoru i WC –u postavljene su zidne keramičke pločice u visini od 1.5 m2 ;
    • Početna cena je:  95.472,00 dinara
  • Lokal br.3 ; prodajni prostor 3.5m2h 3.5m2 =12.25m2, u njemu su postavljene  zidne keramičke pločice u visini od 1.5 m2 , bojler od 50 l i lavabo , magacin 2.22m2, predprostor 1.7m2, WC 1.5 m2 ; U magacinu, predprostoru i WC –u postavljene su zidne keramičke pločice u visini od 1.5 m2
    • Početna cena je : 95.472,00 dinara
  • Lokal br.4 ; prodajni prostor 3.5m2 h 3.5m2 =12.25m2 , magacin 2.22m2, predprostor 1.7m2, WC 1.5 m2 ; U magacinu, predprostoru i WC –u postavljene su zidne keramičke pločice u visini od 1.5 m2 ;
    • Početna cena je:  95.472,00 dinara

Poslovni prostor-lokal izdaje se u zakup za period od godinu dana u periodu od  26.04.2021.godine  do 25.04.2022.godine.

Javno nadmetanje održaće se dana 23.04.2021.godine u prostorijama gradske pijace sa početkom u 1300 časova.

Lice koje ponudi da plati najveći iznos zakupnine u postupku javnog nadmetanja (licitacije) za lokal iz oglasa u obavezi je da pre zaključenja ugovora o zakupu dostavi dokaz o izvršenoj uplati iznosa izlicitirane cene.

Najmanji iznos za koji se može povećati licitirani iznos je 1.500,00 dinara.

          Izlicitirani iznos uplaćuje se u dve rate i to jedna prilikom sklapanja ugovora o zakupu a druga rata najkasnije do 31.07.2021.godine.

Javno nadmetanje će se održati ukoliko se za poslovni prostor-lokala prijavi i učestvuje najmanje dva učesnika.

Poslovni prostor će se dati u zakup licu koje ponudi da plati najveći iznos zakupnine u postupku javnog nadmetanja, a pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju  pravna lica i lica koja imaju regustrovanu radnju ili poljoprivredno gazdinstvo.

          Na licitaciji ne mogu učestvovati lica koja imaju dospele neizmirene obaveze prema JP „ Komunalac “ Dimitrovgrad po osnovu korišćenja pijačnog i poslovnog prostora.

          Učesnici nadmetanja dužni su da uplate kauciju u iznosu od 5.000,00 dinara na blagajni preduzeća ul.Balkanska br.30 ili na mestu održavanja licitacije do početka održavanja licitacije.

Učesniku licitacije sa kojim se ne zaključuje ugovor, kaucija se vraća.

Ponuđač koji je dobio poslovni prostor-lokal ukoliko odbije da potpiše ugovor o zakupu gubi pravo na povraćaj kaucije.

Dokaz o izvršenoj uplati kaucije prilaže se pre početka javnog nadmetanja.

Ukoliko učesnik oglasa sa utvrđenom najpovoljnijom ponudom odustane od zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora , poslovni prostor će se izdati u zakup shodno važećim cenovnikom i Pravilnikom o davanju u zakup i načinu korišćenja poslovnog prostora i pijačnog prostora-zemljište za postavljanje montažnih objekata na pijacama i Pravilnika o pijačnom redu.

Rok za prijavljivanje za učešće na licitaciji je do početka licitacije.

Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti u upravnoj zgradi JP „Komunalac “ Dimitrovgrad ul.Balkanska br.30 na telefon br.362-764 ; 361-890 ili na gradskoj pijaci.

  Osoba za kontakt:  Voštić Radovan, referent gradske pijace 062-80-34-652

                                                          Predsednik Komisije za licitaciju

                                                                       Aleksandar Dimitrov

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Show Buttons
Hide Buttons