О НАМА

Због специфичне конфигурације терена, на територији општине Димитровград, почетком деведесетих био је могућ пријем само РТС-ових канала и пријем првог програма бугарске државне телевизије. Зато је група грађана, преко месне заједнице, пре двадесет пет година покренула иницијативу за изградњу кабловско дистрибутивног система. Средствима грађана купљена је опрема и у првој фази прикључено је 630 корисника. Крајем 1991. године, средствима донатора , купљена је опрема у ВХС формату и у просторијама Центра за културу почела је са радом ТВ “Цариброд” као интерни канал КДС-а. Група волонтера је током седмице бележила дешавања у граду и суботом увече у емисији “Недељни преглед” (“Седмичен обзор”) то презентовала корисницима КДС-а, равноправно на српском и бугарском језику.
Марта 1993.године Скупштина општине Димитровград донела је одлуку да КДС и ТВ “Цариброд” наставе са радом као делатности Центра за културу.
Средином 1994. године урађен је пројекат за грађевинску адаптацију просторија и набавку професионалне опреме за почетак рада Радио “Цариброда”. Након међународне верификације дозволе за рад на фреквенцији 98MHz, која је потребна за погранична места, 3. марта 1995. године почело се са експерименталним радом.
Скупштина општине Димитровград је 22.5.2006. године донела одлуку о оснивању ЈИП Радио Телевизије “Цариброд” издвајањем три делатности из Центра за културу.
Решењем Агенције за привредне регистре број БД247718/2006 од 04.04.2007. године почиње са радом ЈИП РТ “Цариброд” кога чине три организационе целине: Радио, Телевизија и КДС.
Одлуком Републичке Агенције за Телекомуникације од 30. маја 2007. године ЈИП РТ Цариброд је добило Одобрења за пружање услуге дистрибуције радио и телевизијских програма преко Кабловско дистрибутивног система, број:1100-59/1. Одлуком исте агенције ЈИП РТ Цариброд је добило Одобрење за мрежу Број: 1600-14/1 од 06.05.2009.године.
Решењем Савета Републичке Радиодифузне Агенције од 16. новембра 2007. године, Телевизија цариброд добила је Дозволу за емитовање телевизијског програма број 83/2008, на локалном нивоу, a Рeшењем од 17.08.2008. године и Радио Цариброд је, од исте Агенције, добио Дозволу за емитовање локалног програма број 175/2008.
ЈИП РТ Цариброд је Решењем Агенције за привредне регистре од 18.01.2010. године број: 84/2010, постало Оснивач Јавног гласила: ТВ Цариброд, а решењем број: 325/2010 је постало Оснивач Јавног гласила: Радио Цариброд.
РТ Цариброд је једина информативна кућа на територији Општине Димитровград, чије становништво чини претежно Бугарска национална мањина. Ове године Телевизија Цариброд обележава двадесет пет година постојања.
За постигнуте резултате током двадесет година рада, поводом празника Општине Рожденство Пресвете Богородице, Скупштина општине Димитровград је 21.09.2011. године предузећу доделила *ПРИЗНАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА*.