Naredba Štaba za vanredne situacije

  1. Počev od 05.04.2020. godine, nastavljaju sa radom pravna lica i preduzetnici koja obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića i tu delatnost, odnosno pružanje usluga mogu da obavljaju, odnosno posluživanje korisnika vrše i neposredno u zatvorenom prostoru i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom (osim u baštama koje se nalaze na trotoarima i u zatvorenom prostoru u kome ne može da se obezbedi prirodna ventilacija) – uz primenu preventivnih mera propisanih ovom Naredbom i ostalim aktima u vreme vanrednog stanja.
  2. Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji pružaju usluge u delatnostima i na način iz tač. 1., ove Naredbe dužni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
  3. Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji pružaju usluge u delatnostima iz tačke 1. ove Naredbe na način iz tačke 2. ove Naredbe dužni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje održavanje socijalne distance, odnosno međusobnog rastojanja između stolova od najmanje dva metra, na manjim stolovima mogu sedeti najviše dva lica, a na većim četiri, obaveznu dezinfekciju mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica od strane zaposlenih – za pružanje usluga na otvorenom, kao i dodatne mere, ograničenog broja lica u prostoriji, a u slučaju manjeg rastojanja od dva metra između korisnika pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica i od korisnika usluga – za pružanje usluga u zatvorenom prostoru, obavezno postavljanje dezo barijere i dezinficijenta za ruke na bazi alkohola 70%), i da u tom smislu dopune poseban plan primene mera iz stava 2. ove Naredbe.
  4. Predloženi raspored stolova od preduzetnika i pravnog lica potvrđuje komunalni inspektor opštine Dimitrovgrad.
  5. Primena mera iz ove Naredbe traje dok traje vanredno stanje proglašeno u Republici Srbiji, odnosno dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.
  6. Pravno lice i preduzetnici iz st. 1. ove Naredbe, za nepoštovanje mera propisanih ovom Naredbom kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 150.000,00 dinara.

Odgovorno lice u pravnom licu za nepoštovanje mera propisanih ovom Naredbom kazniće se novčanom kaznom u iznosu do 10.000,00 dinara.

  1. Obavezuje se Komunalana inspekcija opštine Dimitrovgrad da se stara o sprovođenju ove Naredbe.
  2. Ova Naredba stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Opštine Dimitrovgrad.

Broj: 06-42/2020-17/2-10
Datum: 04.05.2020.godine

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Vladica Dimitrov s.r.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.