NAREDBA OPŠTINSKOG ŠTABA 28.12.2020.

    Na osnovu Zakona o odbrani  („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 4.,  čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13., čl. 46a, čl. 73.,  čl. 81. st.1. tač.9., st. 2., st. 3., st. 4. i čl. 85. st. 1. tačka. 10.  Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), čl. 14. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 151/2020, 152 /2020, 153/2020 i 156/2020), Uredbe o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazane bolesti KOVID-19 („Sl. glasnik RS“ br. 156/2020), Odluke Predsednika opštine Dimitrovgrad o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad br. 82-21/2020-16 od 02.11.2020. godine, čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (Sl. list opštine Dimitrovgrad br. 41/2020), na telefonskoj sednici održanoj dana 28.12.2020. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću: 

N A R E D B U

1. Izuzetno od tač. 6. i tač. 7. Naredbe br. 06-175/2020-17/1 od 22.12.2020. godine, u periodu od 28.12.2020. godine do 29.12.2020. godine ograničava se radno vreme objekata navedenih u stavovima od a) do đ) tako da ti objekti mogu raditi svakog dana od 05.00 časova do 20.00  časova:

a) objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (trgovinske i   druge radnje i prodajna mesta)

b) objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koji obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi i sl.), kojima nije dozvoljeno neposredno izvođenje muzike (muzika uživo), a posle 17.00 časova nije dozvoljena muzika u bilo kom obliku,

v) objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima, u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo i priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.),

g) objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote),

d) objekti u kojima se obalja delatnost u oblasti kulture koja podrazumeva           istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) i

đ) objekti u kojima se obavlja delatnost iz oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.)

2. Ograničenje radnog vremena iz tačke 1. ove Naredbe ne odnosi se na objekte navedene u stavovima od a) do e):

a) apoteke, 

b) benzinske pumpe u obavljanju delatnosti  prodaje  goriva,

v) trgovinske, ugostiteljske i druge objekte koji vrše dostavu hrane, koji mogu da rade i van radnog vremena utvrđenog u tački 1. ove Naredbe, kao i subotom i nedeljom,

g) trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda,

d) samostalne maloprodajne objekte u kojima se trgovina, po pravilu, obavlja tako  da kupac ne ulazi u objekat (trafike tj. kiosci), koji mogu da rade do 21.00 čas kao i subotom i nedeljom;

 đ) pozorište, bioskop, muzeji, galerija i sl., koji mogu da rade do 21.00 časa, kao i subotom i nedeljom,

e) restorane u hotelima i drugim smeštajnim objektima (kategorizovanim i nekategorizovanim) u kojima se usluge ishrane  mogu pružati samo gostima, odnosno samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00 čas, kao i subotom i nedeljom,

3. Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad, da naloži da se isprazni objekat, odnosno prostor u kome je došlo do kršenja propisanih mera ovom Naredbom.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad, da zabrani obavljanje delatnosti u objektu, odnosno prostoru u kome je došlo do kršenja mere propisane Zakonom i ovom Naredbom, dok nadležni organ ne preduzme propisane mere, a najduže na 72 sata.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se pravno lice za nepoštovanje mera iz  tač. 1. i tač. 2. ove Naredbe, ukoliko se ponovi kršenje ovih mera pravno lice kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 250.000,00  dinara.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu  za nepoštovanje mera iz  tač. 1. i tač. 2. ove  Naredbe.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 30.000,00 dinara kazniće se korona redar ukoliko se u objektu za čiju je kontrolu nadležan utvrdi nepoštovanje mera propisanih ovom Naredbom.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se preduzetnik za nepoštovanje mera iz  tač. 1. i tač. 2. ove Naredbe.

4. Inspekcijski nadzor nad primenom mera iz člana 46a Zakona o zaštiti   stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), vršiće se u skladu sa odredbama čl. 73. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020).

5. Ova Naredba stupa na snagu dana 28.12.2020. godine i proizvodi pravno dejstvo do 29.12.2020. godine.

Broj: 06-/2020-17/1

Datum: 28.12.2020. godine

                                                    KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

                                                                                    Vladica Dimitrov

foto: Miki Ilić

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Show Buttons
Hide Buttons