NAREDBE OPŠTINSKOG ŠTABA 22.12.2020.

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr.
Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 4., čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i
upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13., čl. 46a, čl. 73.,
čl. 81. st.1. tač.9., st. 2., st. 3., st. 4. i čl. 85. st. 1. tačka. 10. Zakona o zaštiti stanovništva
od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), čl. 14. Uredbe o
merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 („Sl. glasnik RS“, br.
151/2020 i 152 /2020.), Uredbe o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje
zarazane bolesti KOVID-19 („Sl. glasnik RS“ br. 153/2020), Odluke Predsednika opštine
Dimitrovgrad o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad br.
82-21/2020-16 od 02.11.2020. godine, čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za
vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (Sl. list opštine Dimitrovgrad
br. 41/2020), na telefonskoj sednici održanoj dana 22.12.2020. godine, opštinski Štab za
vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na osnovu procene trenutne
epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću:

N A R E D B U

 1. Izuzetno od tač. 6. i tač. 7. Naredbe br. 06-175/2020-17/1 od 22.12.2020. godine, u periodu
  od 22.12.2020. godine do 25.12.2020. godine ograničava se radno vreme objekata navedenih u
  stavovima od a) do đ) tako da ti objekti mogu raditi samo radnim danima (od ponedeljka do
  petka) od 05.00 časova do 20.00 časova:
  a) objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge
  radnje i prodajna mesta)
  b) objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koji
  obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi i sl.), kojima nije
  dozvoljeno neposredno izvođenje muzike (muzika uživo), a posle 17.00 časova nije dozvoljena
  muzika u bilo kom obliku,
  v) objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim
  trgovinskim centrima i sličnim objektima, u kojima se obavlja delatnost u oblasti
  trgovine na malo i priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice,
  igraonice i sl.),
  g) objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i
  dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski
  saloni, saloni lepote),
  d) objekti u kojima se obalja delatnost u oblasti kulture koja podrazumeva istovremeno
  prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) i
  đ) objekti u kojima se obavlja delatnost iz oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno
  prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom
  usluge (fitnes centri, teretane i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.)
 2. Ograničenje radnog vremena iz tačke 1. ove Naredbe ne odnosi se na objekte navedene u
  stavovima od a) do ž):
  a) apoteke,
  b) benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva,
  v) trgovinske, ugostiteljske i druge objekte koji vrše dostavu hrane, koji mogu da rade i van
  radnog vremena utvrđenog u tački 1. ove Naredbe, kao i subotom i nedeljom,
  g) trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih
  proizvoda,

d) samostalne maloprodajne objekte u kojima se trgovina, po pravilu, obavlja tako da kupac
ne ulazi u objekat (trafike tj. kiosci), koji mogu da rade do 21.00 čas kao i subotom i
nedeljom;
đ) pozorište, bioskop, muzeji, galerija i sl., koji mogu da rade do 21.00 časa, kao i subotom
i nedeljom,
e) restorane u hotelima i drugim smeštajnim objektima (kategorizovanim i
nekategorizovanim) u kojima se usluge ishrane mogu pružati samo gostima, odnosno samo
licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00 čas,
kao i subotom i nedeljom,
ž) sve druge radnje, objekte i mesta (obućarske, krojačke, stolarske i sl. radnje, servise,
tehničke preglede i sl.) na kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije obavezno
prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja, koji mogu da rade i
subotom do 17.00 časova.

 1. Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad, da naloži
  da se isprazni objekat, odnosno prostor u kome je došlo do kršenja propisanih mera ovom
  Naredbom.
  Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad, da zabrani
  obavljanje delatnosti u objektu, odnosno prostoru u kome je došlo do kršenja mere
  propisane Zakonom i ovom Naredbom, dok nadležni organ ne preduzme propisane mere, a
  najduže na 72 sata.
  Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se pravno lice za
  nepoštovanje mera iz tač. 1. i tač. 2. ove Naredbe, ukoliko se ponovi kršenje ovih mera
  pravno lice kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 250.000,00 dinara.
  Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice u
  pravnom licu za nepoštovanje mera iz tač. 1. i tač. 2. ove Naredbe.
  Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 30.000,00 dinara kazniće se korona redar ukoliko se u
  objektu za čiju je kontrolu nadležan utvrdi nepoštovanje mera propisanih ovom Naredbom.
  Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se preduzetnik za
  nepoštovanje mera iz tač. 1. i tač. 2. ove Naredbe.
 2. Inspekcijski nadzor nad primenom mera iz člana 46a Zakona o zaštiti stanovništva od
  zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), vršiće se u skladu sa
  odredbama čl. 73. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br.
  15/2016, 68/2020 i 136/2020).
 3. Ova Naredba stupa na snagu dana 22.12.2020. godine i proizvodi pravno dejstvo do
  25.12.2020. godine.

Broj: 06-175/2020-17/2
Datum: 22.12.2020. godine

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
Vladica Dimitrov

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr.
Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 4., čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i
upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13., čl. 46a, čl. 73.,
čl. 81. st.1. tač.9., st. 2., st. 3., st. 4. i čl. 85. st. 1. tačka. 10. Zakona o zaštiti
stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020),
Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 („Sl. glasnik RS“,
br. 151/2020 i 152/2020.), Odluke Predsednika opštine Dimitrovgrad o proglašenju
vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad br. 82-21/2020-16 od 02.11.2020.
godine, čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na
teritoriji opštine Dimitrovgrad (Sl. list opštine Dimitrovgrad br. 41/2020), na
telefonskoj sednici održanoj dana 22.12.2020. godine, opštinski Štab za vanredne
situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na osnovu procene trenutne
epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću:

N A R E D B U

 1. Zabranjuju se okupljanja više od 5 lica u zatvorenom i otvorenom prostoru, ako
  nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične
  zaštite.
 2. U javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vežbanja na otvorenom prostoru
  dozvoljeno je okupljanje najviše pet lica, uz odgovarajuće mere lične zaštite.
 3. Svako je obavezan da koristi zaštitnu masku za vreme boravka u zatvorenom
  prostoru, na javnim mestima i da to čini na potpuno ispravan način, uz
  održavanje minimalne fizičke distance od 2 metra između dva lica koja ne borave
  u istom domaćinstvu, odnosno na svaka 4m 2 može biti prisutno samo jedno lice.
 4. Svako je obavezan da koristi zaštitnu masku na javnim mestima na otvorenom
  prostoru, ukoliko nije moguće održati minimalno rastojanje između dva lica jedan
  i po metar (ispred prodavnica, apoteka, na autobuskim i drugim stajalištima i
  sl.).
  Preporučuje se korišćenje zaštitne maske na svim otvorenim prostorima.
 5. Obavezno je korišćenje zaštitne maske u javnom prevozu.
  Prevoznik je dužan da zabrani ulazak u vozilo licima koja nemaju postavljenu
  zaštitnu masku i da vrši redovno provetravanje i dezinfekciju vozila.
 6. Ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata tako da ti objekti neće raditi
  od 21.00 čas do 05.00 časova narednog dana.
  Naređuje se prilagođavanje rada ugostiteljskih objekata tako da za jednim stolom
  ne mogu sedeti više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloletna
  deca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu, uz obavezni razmak od dva
  metra između stolova.
 7. Ograničava se rad prodavnica, dugih maloprodajnih objekata i priređivača
  posebnih i klasičnih igara na sreću, izuzev benzinskih pumpi u delatnosti
  prodaje goriva i apoteka, tako da ti objekti neće raditi od 21.00 čas do 05.00
  časova narednog dana.

Naređuje se prilagođavanje rada maloprodajnih objekata, i objekata u kojima se
priređuju posebne i klasične igre na sreću, tako da u maloprodajnom objektu ne
može boraviti više od 5 lica istovremeno, odnosno najviše 1 lice na 4m 2 korisne
površine u objektu.
Zabranjuje se organizovanje svih sportskih i drugih manifestacija.

 1. Zabranjuje se organizovanje svih vrsta proslava i svečanosti, kao i izvođenje
  muzičkog programa uživo.
 2. Naređuje se puna primena preventivnih mera u ustanovama predškolskog
  vaspitanja i obrazovanja.
 3. U osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama odložiti sva
  okupljanja, a sve druge aktivnosti sprovoditi uz punu primenu svih mera lične
  zaštite (fizička distanca od 2 metra, obavezno nošenje maske i dr.).
 4. Preporučuje se rad od kuće u svim javnim preduzećima, ustanovama i pravnim
  licima.
 5. Obavezno je sprovođenje svih mera zaštite u kozmetičkim i frizerskim salonima,
  salonima lepote i teretanama (nošenje maski i rukavica i dr.).
 6. Za kontrolu sprovođenja propisanih mera nadležno je Odeljenje za inspekcijske
  poslove opštine Dimitrovgrad, Sanitarna inspekcija i ovlašćena službena
  lica Policijske stanice u Dimitrovgradu.
 7. Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se lice koje ne
  poštuje mere iz tač. 1. i tač. 2. ove Naredbe.
 8. Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000,00 dinara kazniće se lice koje ne
  poštuje mere iz tač. 3., tač. 4. i tač. 5. ove Naredbe, kao i ukoliko ne primenjuje
  mere lične zaštite od infekcije propisane čl. 46a st. 3. Zakona o zaštiti
  stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i
  136/2020).
 9. Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se pravno lice
  za nepoštovanje mera iz tač. 6. i tač. 7. ove Naredbe, ukoliko se ponovi kršenje
  ovih mera pravno lice kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od
  250.000,00 dinara.
  Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad, da
  naloži da se isprazni objekat, odnosno prostor u kome je došlo do kršenja
  propisanih mera ovom Naredbom.
  Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad, da
  zabrani obavljanje delatnosti u objektu, odnosno prostoru u kome je došlo do
  kršenja mere propisane Zakonom i ovom Naredbom, dok nadležni organ ne
  preduzme propisane mere, a najduže na 72 sata.
  Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice
  u pravnom licu za nepoštovanje mera iz tač. 6. i tač.7. ove Naredbe.
  Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 30.000,00 dinara kazniće se korona redar
  ukoliko se u objektu za čiju je kontrolu nadležan utvrdi nepoštovanje mera
  propisanih ovom Naredbom.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se preduzetnik za
nepoštovanje mera iz tač. 6. i tač. 7. ove Naredbe.

 1. Inspekcijski nadzor nad primenom mera iz člana 46a Zakona o zaštiti
  stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i
  136/2020), vršiće se u skladu sa odredbama čl. 73. Zakona o zaštiti stanovništva
  od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020).
 2. Ova Naredba stupa na snagu dana 22.12.2020. godine i proizvodi pravno dejstvo do
  do propisivanja novih mera.

Broj: 06-175/2020-17/1
Datum: 22.12.2020. godine

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
Vladica Dimitrov

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Show Buttons
Hide Buttons