STAV LOKALNE SAMOUPRAVE, KOJI JE UGRAĐEN I U PREDLOG NOVOG PROSTORNOG PLANA OPŠTINE DIMITROVGRAD, JE DA SE MINIHIDROELEKTRANE NE GRADE NA TERITORIJI OPŠTINE, IZJAVIO PREDSEDNIK OPŠTINE VLADICA DIMITROV

             Opštinsko veće donelo je zaključak vezano za izgradnju minihidroelektrana na teritoriji opštine Dimitrovgrad. U toku je izrada novog Prostornog

Read more
Show Buttons
Hide Buttons