ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ПЛОЩАДА ПРЕД КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР. ЗА ИНВЕСТИЦИЯТА НА СТОЙНОСТ 6 МИЛИОНА ДИНАРА, 2 МИЛИОНА И ПОЛОВИНА СА ОСИГУРАНИ ЧРЕЗ ИГРАТА „ВЗЕМИ СМЕТКАТА И СПЕЧЕЛИ”, А ОЩЕ 3 МИЛИОНА И ПОЛОВИНА ДИНАРА ОСИГУРЯВА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

                         Днес започнаха работите по уреждането на платото пред Културния център.  Запланувано е площадът напълно да се ремонтира, от премахването

Read more

POČELA REKONSTRUKCIJA PLATOA ISPRED CENTRA ZA KULTURU. ZA INVESTICIJU VREDNU 6 MILIONA DINARA, 2 I PO MILIONA OBEZBEĐENO OD IGRE UZMI RAČUN I POBEDI, A 3 I PO MILIONA DINARA IZDVAJA LOKALNA SAMOUPRAVA

                        Danas su počeli radovi na uređenju platoa ispred Centra za kulturu. Planirano je potpuno preuređenje prostora, od uklanjanja štampanog

Read more

ЗРЕЛОСТНИТЕ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОКОНЧАТЕЛНИЯ КЛАС НА ГИМНАЗИЯТА “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПРОДЪЛЖАВАТ

                   Зрелостните изпити за учениците от окончателния клас на гимназията “Св. св. Кирил и Методий” продължават, а със защитатаването на

Read more

ДНЕС В ГИМНАЗИЯТА СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕ ПРОВЕДОХА ДВЕ РАБОТИЛНИЦИ УЪРКШОПА ПО ТЕМАТА ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

                        Днес в гимназията “Св. св. Кирил и Методий” се проведоха две работилници по темата за борба с трафика на хора.

Read more

U GIMNAZIJI SVETI KIRILO I METODIJE DANAS SU ODRŽANE DVE RADIONICЕ, NA TEMU BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

                               U Gimnaziji Sveti Kirilo i Metodije danas su održane dve radionicе, na temu borbe protiv trgovine ljudima. Sa učenicima

Read more

НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО И НЕГОВОТО РЪКОВОДСТВО ТРЯБВА ДА РАБОТЯТ ЗАНАПРЕД АКТИВНО, БЕ ОСНОВНОТО ПОСЛАНИЕ НА СРЕЩАТА В БЕЛГРАД

                             Националният съвет на Българското национално малцинство и неговото ръководство трябва да работят занапред активно, единно, в интерес на всички

Read more

БИБЛИОТЕКАТА ДЕТКО ПЕТРОВ ОРГАНИЗИРА ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ ПО ПОВД КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

                       По повод края на учебната година, Народната библиотека „Детко Петров“ и софийската Столична библиотека организираха тържествена програма с участие на

Read more

BIBLIOTEKA DETKO PETROV, PRIREDILA PRIGODAN PROGRAM ZA OSNOVCE, POVODOM KRAJA ŠKOLSKE GODINE

                         Povodom završetka školske godine, Narodna biblioteka “Detko Petrov” i Sofijska stolična  biblioteka organizovali su  program uz učešće Borislava Bobija

Read more

В ХОД СА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА 3-ТИЯ ФЕСТИВАЛ НА ДУХОВИТЕ ОРКЕСТРИ ЦАРИБРОД

                        В ход са подготовките за 3-тия фестивал на духовите оркестри Цариброд, организиран от Сдружението на царибридчани „Паметник“ и община

Read more