НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД ОДОБРЕНИ СРЕДСТВА В РАЗМЕР НА 850 ХИЛЯДИ ДИНАРА ЗА ПРОМЕНИ В ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ЦАРИБРОД

                          В началото на месец март тази година

Read more

ЗРЕЛОСТНИТЕ ИЗПИТИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ И ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА, А ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ ДО 18 ЮНИ

                           Зрелостните изпити за учениците от окончателния клас

Read more

UČENICI ZAVRŠNOG RAZREDA GIMNAZIJE SVETI KIRILO I METODIJE POLAGANJE MATURSKIH ISPITA NASTAVIĆE I NAREDNE NEDELJE, A ODBRANE MATURSKIH RADOVA BIĆE ZAVRŠENE DO 18. JUNA

                    Učenici završnog razreda gimnazije Sveti Kirilo i Metodije polaganje maturskih

Read more