UDRUŽENJE „HENDIKEP “ ZAVRŠAVA REALIZACIJU PROJEKTA „PODRŠKA MARGINALIZOVANIM GRUPAMA KROZ INOVATIVNE PROGRAME SOCIJALNE ZAŠTITE“

            Udruženje  hendikepiranih lica – „Hendikep – Dimitrovgrad“ završava realizaciju projekta i „Podrška marginalizovanim grupama kroz inovativne programe socijalne zaštite“. Korisnici

Read more

NARODNA BIBLIOTEKA „DETKO PETROV“ I FONDACIJA „ZAMISLI ŽIVOT“ RASPISALE LITERARNI KONKURS

            Narodna biblioteka „Detko Petrov“ i Fondacija „Zamisli život“ su raspisali literarni konkurs na temu „Veliko srce je srce humanosti“.

Read more
Show Buttons
Hide Buttons