PRIPADNICI BUGARSKE NACIONALNE MANJINE, KOJI SU GRADJANI SRBIJE, MOĆI ĆE DA KORISTE MOGUĆNOST ISPISIVANJA ŽENSKIH PREZIMENA U SKLADU SA PRAVILIMA BUGARSKOG PRAVOPISA I AZBUKE, ODNOSNO SA ZAVRŠETKOM NA „-OVA“, „-ЕVА“ И „-SКА“

        Kao rezultat svrhovitog rada bugarske države u poslednje dve godine i nakon što je pitanje postavljeno na dnevni red

Read more
Show Buttons
Hide Buttons