РЕПУБЛИКАНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПРОВЪЗГЛАСИ ЛИСТАТА СЪЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ

Съществено помирение между хората от Димитровград и Босилеград, заяви оглавяващ листата Съединение на българите в Сърбия,за изборите на нов състав

Read more

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA PROGLASILA JE IZBORNU LISTU UJEDINJENJE BUGARA U SRBIJI

Suštinsko pomirenje među Dimitrovgrada i Bosilegrada, osnovni zadatak koji ćemo uraditi ako pobedimo na izborima za nov saziv Nacionalnog saveta

Read more

УТРЕ, НА 4 ОКТОМВРИ, В ФОАЙЕТО НА ДОМА НА КУЛТУРАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВАТА ДАРИТЕЛСКА ВЕЧЕР

      Утре, на 4 октомври, в фоайето на Дома на културата ще се проведе първата дарителска вечер – прием за

Read more

СРЕЩА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДОЛНИТЕ КЛАСОВЕ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ С ДЕТСКИ ПИСАТЕЛИ

          Една от дейностите в рамките на детската седмица няколко години наред е организирането на среща на учениците от долните

Read more

ДЕТСКАТА СЕДМИЦА В ДИМИТРОВГРАД ПРОДЪЛЖИ ДНЕС СЪС СЕРИЯ ОТ ДЕЙНОСТИ

       Както всяка година, по време на детската седмица, ученици от четвърти клас на Основно Училище “Христо Ботев”

Read more

DEČJA NEDELJA U DIMITROVGRADU NASTAVLJENA JE I DANAS NIZOM AKTIVNOSTI

          Kao i svake godine u okviru dečije nedelje, učenici četvrtog razreda Osnovne škole “Hristo Botev”, prigodnim programom dočekuju decu

Read more

ПОСЕЩЕНИЕ НА ЖУРИТО “ДЕНТАЛЕН МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА – АДМИРА” НА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА “Д-Р БОРА” В ПИРОТ

        Журито за първи път прекрачи границите на България, за да гостува на д-р Боривойе Чирич, Дентална практика “Д-р Бора”

Read more

POSETA ŽIRIJA „DENTALNI MENADŽER GODINE ADMIRA“ ORDINACIJI DR BORA U PIROTU

        Žiri je po prvi put izašao van granica Bugarske, da bi posetio Stomatološku ordinaciju „Doktor Bora“, dokotora Borivoja Ćirića

Read more