U ORGANIZACIJI KIC-A CARIBROD I UZ POMOĆ BUGARSKOG KONZULATA U NIŠU I DRŽAVNE AGENCIJE ZA BUGARE U DIJASPORI, ZA UČENIKE ČETVRTOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE BIĆE ORGANIZOVANA EKSKURZIJA DO VELIKOG TRNOVA

        U osnovnoj školi je održan roditeljski sastanak za učenike četvrtog razreda sa predstavnicima KIC-a Caribrod i generalnog konzulata u

Read more
Show Buttons
Hide Buttons