ЈОШ ДВА МЕСЕЦА ЗА ЗАМЕНУ СТАРИХ ЛИЧНИХ КАРТИ

                 Почела је замена личних карти, јер Закон предвиђа да личне карте издате на старом обрасцу, важе до 31. децембра 2016 године. То значи да сви морају да замене личне карте, чак и они који поседују трајне, каже Хелена Андреев, стручни сарадник у Полицијској станици Димитровград. До истека законског рока за замену старих личних карти преостало је још два месеца . Како би био испоштован рок и избегнуте гужве, у полицијској станици Димитровград, уведено је ново радно време. Све информације око замене личних карти и осталих личних исправа , налазе се на огласној табли полицијске станице. Иначе, грађани се приликом подношења захтева за издавање личне карте изјашњавају да ли желе личну карту са чипом или без чипа. Они, који изаберу личну карту са чипом, нису у обавези да приликом промене адресе пребивалишта подносе захтев за издавање нове личне карте и поново плаћају накнаде за издавање исте, док градјани који поседују личну карту без чипа, приликом сваке промене адресе пребивалишта, подносе и захтев за издавање нове личне карте. Надлежни орган је дужан да изда личну карту најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева. Само у хитним случајевима( лечење, болест или смрт члана породице, неодложни службени пут), или из других оправданих разлога, ако су за то испуњени услови које пропише министар, надлежни орган је у обавези да личну карту изда и у краћем року.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.