РАСПИСАН ТЕНДЕР ЗА ПРВУ ФАЗУ ИЗГРАДЊЕ РАДНЕ ЗОНЕ БЕЛЕШ

                 Министарство привреде Републике Србије расписало је тендер за прву фазу изградње инфраструктуре у радној зони Белеш у Димитровграду. Процењена вредност набавке је око 54,2 милиона динара, а предмет набавке су радови на водоводу и канализацији, електроенергетским водовима, као и изградња трафостанице, јавне расвете и телекомуникационих водова. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, док је рок за извођење радова максимално 45 календарских дана. Рок за подношење понуда је 8. новембар 2016. године до 9 часова, а јавно отварање обавиће се истог дана у 11 часова у просторијама Министарства привреде. Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Photo: RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.