RUKOVODSTVO NACIONALNOG SAVETA BUGARA U SRBIJI – NIJE PRISUSTVOVALO OKRUGLOM STOLU POSVEĆENOM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA. OŠTRA REAKCIJA BUGARSKOG AMBASADORA VLAJKOVA

      Na inicijativu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu uz podršku misije OEBS-a u Srbiji – u Beogradu je

Read more
Show Buttons
Hide Buttons