ПРИЕТА ЧЕТВЪРТА ПОПРАВКА В БЮДЖЕТА

      Oбщинският съвет Димитровград, на вчерашната си сесия прие доклада за изпълнение на бюджета на общината през първите девет месеца

Прочетете повече