СЛЕД ПУБЛИЧНИЯ ДЕБАТ, ПРОЕКТОПРОГРАМАТА НА БЮДЖЕТНИЯ ФОНД ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА И СОЦИАЛНО-ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ ИЗПРАТЕН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЦАРИБРОД

Днес в Общинската зала се проведе финала на публичния дебат по текста на проектопрограмата на бюджетния фонд за социална защита

Прочетете повече

ПУБЛИЧНИЯТ ДЕБАТ ПО ПРОЕКТОПРОГРАМАТА НА БЮДЖЕТНИЯ ФОНД ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА И СОЦИАЛНО-ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ ПРОДЪЛЖАВА ДО 13-ТИ ЯНУАРИ

Общинският изпълнителен съвет на община Цариброд кани гражданите и професионалната общественост да се запознаят с текста на проектопрограмата на бюджетния

Прочетете повече

ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ ПО ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ОБЩИНА ЦАРИБРОД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

На последнoто си заседание Общинският изпълнителен съвет на община Цариброд откри публична покана за участие в публичен дебат по проекта

Прочетете повече

УТРЕ ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ, В ЧЕТВЪРТЪК СЕСИЯ НА ПАРЛАМЕНТА

            За 7. март е насрочена сесия на общинския съвет, с дневен ред от 20 точки. Между темите, по които

Прочетете повече

В СРЯДА ЩЕ СЕ СЪСТОИ ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ, В ЧЕТВЪРТЪК СЕСИЯ НА МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ. МЕЖДУ ТЕМИТЕ И ПРОЕКТОРЕШЕНИЕТО НА НОВ УСТАВ НА ОБЩИНАТА

            За 7. март е насрочена сесия на общинския съвет. Между темите, по които ще се обсъжда, най-важната е проекторешението

Прочетете повече

ЗА 7. МАРТ Е НАСРОЧЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

             За 7. март е насрочена сесия на общинския съвет. Между темите, по които ще се обсъжда, най-важна е приемането

Прочетете повече

ШЕСТ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЕСИЯТА ТРЯБВАШЕ ДНЕС ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ПУБЛИЧНИЯ ДЕБАТ

     Първите три точки са се отнасяли до ребалансиране на бюджета на община Димитровград за текущата година, а останалите три

Прочетете повече

ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ БЕ ПРОВЕДЕН ДНЕС

      За петък е насрочена сесията на Общинския съвет Димитровград. Между темите по които ще се изкажат съветниците, е и

Прочетете повече

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА – УТРЕ ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ

      За петък е насрочена сесия на общинската скупщина. Между темите по които ще се изкажат съветниците, е и проекторешение

Прочетете повече

УТРЕ ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ, В ЧЕТВЪРТЪК СЕСИЯ НА ОС

      За четвъртък 12 април е насрочена сесия на Общинския съвет Димитровград, с двайсетина теми в дневния ред. Между другото,

Прочетете повече