ВТОРА СЕСИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2018 г.

ВТОРА СЕСИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2018 г. за Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност” (Направление 3: „Културни диалози”).

Прочетете повече