СЕСИЯ НА ОС НА 24 ЮЛИ

       За 24-ти юли e насрочена сесия на Общинския съвет с 19 точки в дневния ред. Съветниците ще обсъдят проекторешението

Прочетете повече

ЗА 24-ти ЮЛИ Е НАСРОЧЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА С 19 ТОЧКИ ДНЕВЕН РЕД. НАЙ-МНОГО, ОБЩО ШЕСТ ТОЧКИ СА ИЗ ОБЛСТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

  За 24-ти юли е насрочена сесия на Общинския съвет с 19 точки в дневния ред. Най-много, общо шест точки

Прочетете повече

ЗА 24 ЮЛИ E НАСРОЧЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ С ДНЕВЕН РЕД ОТ 19 ТОЧКИ

        Съветниците ще обсъдят проекторешението за разработване на подробен регулаторен план за обслужващия център „Димитровград-Градина“, както и предложението за изготвяне

Прочетете повече

СЪВЕТНИЦИТЕ ПРИЕХА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2017 ГОДИНА

     Днес се проведе сесия на общинския парламент, на която бе прието проекторешението на  консолидирания бюджет за 2017 година. Приети

Прочетете повече

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

       За петък в десет часа насрочено е началото на сесията на Общинския съвет Димитровград.Между темите по които ще се

Прочетете повече

ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ БЕ ПРОВЕДЕН ДНЕС

      За петък е насрочена сесията на Общинския съвет Димитровград. Между темите по които ще се изкажат съветниците, е и

Прочетете повече

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА – УТРЕ ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ

      За петък е насрочена сесия на общинската скупщина. Между темите по които ще се изкажат съветниците, е и проекторешение

Прочетете повече

ЗА ПЕТЪК Е НАСРОЧЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

        Между темите по които ще се изкажат съветниците, е и проекторешение за приемане на консолидования бюджет на общината за

Прочетете повече

СЕСИЯ ПРОВЕДЕ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

       На днешната сесия на Общинския съвет бяха приети деловите и финансови доклади за 2017-та година на ползващите бюджетни средства

Прочетете повече

УТРЕ ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ, В ЧЕТВЪРТЪК СЕСИЯ НА ОС

      За четвъртък 12 април е насрочена сесия на Общинския съвет Димитровград, с двайсетина теми в дневния ред. Между другото,

Прочетете повече