НА СЕСИЯТА НА МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ БЕ ПРИЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПОПРАВКА В ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ИНИЦИАТИВАТА ЗА ПРОМЯНА ИМЕТО НА ГРАДА

Днес ще се състоя 33-тата сесия на Общинския съвет Цариброд. Между най-важните теми беха  отчета за изпълнение на бюджета на

Прочетете повече

НА СЕСИЯТА НА МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ СЛЕДВАЩИЯ ЧЕТВЪРТЪК, МЕЖДУ ДРУГОТО, И ПРОЕКТОРЕШЕНИЕТО ЗА ПРОМЕНИ В УСТРОЙСТВЕНИЯ ПЛАН НА ЦАРИБРОД

      За 25-ти април е насрочена сесия на общинския съвет, с дневен ред от 17 точки. Между темите,  които предстои

Прочетете повече

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ ОТЧЕТА ЗА РАБОТА НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ КОМУНАЛАЦ ЗА МИНАЛАТА ГОДИНА, ОПОЗИЦИЯТА ПОСОЧИ ЗА КОМУНАЛНИ ПРОБЛЕМИ, ЗА КОИТО В ДОКЛАДА НЕ СЕ СПОМЕНАВА

   На вчерашната сесия, общинският съвет даде съгласност на решените на Надзорния орган на Общественото предприатие Комуналац за распределяне на

Прочетете повече

СЪВЕТНИЦИТЕ ПРИЕХА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2017 ГОДИНА

     Днес се проведе сесия на общинския парламент, на която бе прието проекторешението на  консолидирания бюджет за 2017 година. Приети

Прочетете повече

ДНЕС ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

        На заседанието бяха обсъдени граждански искове, както и искове на местни общности и сдружения. Съвета уточни цената за даване

Прочетете повече

УТРЕ ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ, В ЧЕТВЪРТЪК СЕСИЯ НА ОС

      За четвъртък 12 април е насрочена сесия на Общинския съвет Димитровград, с двайсетина теми в дневния ред. Между другото,

Прочетете повече