СЪС ВТОРАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТ 2018 ИЗВЪРШЕНО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТАВАТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЗИЦИИ

      Една от най-важните теми на вчерашната сесия на Общинския съвет беше предложението за втората поправка в бюджета на общината

Прочетете повече

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

     Днес се проведе сесия на Общинския съвет Димитровград. Сред темите по които се произнесоха съветниците бяха и доклада за

Прочетете повече

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

      За утре е насрочена сесия на Общинския съвет Димитровград, с 25 точки в дневния ред. Сред темите по които

Прочетете повече

ЗА 23-ТИ ОКТОМВРИ Е НАСРОЧЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

  Сред темите по които ще се произнесат съветниците са и доклада за реализация на бюджета през първата половина от

Прочетете повече

СЕСИЯ НА ОС ДИМИТРОВГРАД

     За 23-ти октомври е насрочена сесия на общински съвет Димитровград. Сред темите по които ще се произнесат съветниците са

Прочетете повече

ЗА 23-ТИ ОКТОМВРИ Е НАСРОЧЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

     За 23-ти октомври е насрочена сесия на общинския съвет. Сред темите по които ще се произнесат съветниците са и

Прочетете повече

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

       За петък в десет часа насрочено е началото на сесията на Общинския съвет Димитровград.Между темите по които ще се

Прочетете повече

ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ БЕ ПРОВЕДЕН ДНЕС

      За петък е насрочена сесията на Общинския съвет Димитровград. Между темите по които ще се изкажат съветниците, е и

Прочетете повече

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА – УТРЕ ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ

      За петък е насрочена сесия на общинската скупщина. Между темите по които ще се изкажат съветниците, е и проекторешение

Прочетете повече

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА

      Общинският съвет Димитровград гласува днес първата актуализация на бюджет 2018, поради осигуряване на допълнителни средства за плащане по присъдата

Прочетете повече

ЗА УТРЕ Е НАСРОЧЕНА 22-АТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД, С 8 ТЕМИ В ДНЕВНИЯ РЕД

       Пред съветниците, покрай останалото, ще се намери проекторешението за актуализация на местния бюджет, както и предложението за изменения в

Прочетете повече