НА ДНЕШНАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ БЯХА ПРИЕТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА НАГРАДА И ПРИЗНАНИЯ. ТАЗИ ГОДИНА НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА Е ПУБЛИЧНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ КОМУНАЛАЦ

Общинският съвет Цариброд днес проведе сесия като подготовка за тържествената сесия по повод празника на града. В дневния ред бяха

Прочетете повече

НА ДНЕШНАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД БЕШЕ ПРИЕТО ПРОКТОРЕШЕНИЕТО ЗА ВЪНШНИЯ ОДИТ НА ОКОНЧАТЕЛНАТА СМЕТКА НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОДИНА, КАКТО И РЕШЕНИЯ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ РАЗМЕРА НА ДАНЪКА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ И ТАКСАТА ЗА УСЛУГИТЕ

          На днешната сесия на Общинския съвет Димитровград, освен бюджета за 2019 година, беше прието прокторешението за външния одит на

Прочетете повече

ДНЕС СЕ ПРОВЕДЕ СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Съветниците обсъдиха проекторешението за разработване на подробен регулаторен план за обслужващия център „Димитровград-Градина“, както и предложението за изготвяне на Устав

Прочетете повече

СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ВЪВ ВТОРНИК ОТ 10 ЧАСА, ЩЕ БЪДЕ ПРЯКО ПРЕДАВАНА ПО РТ ЦАРИБРОД

       За 24-ти юли e оповестена сесия на Общинския съвет с 19 точки в дневния ред. Съветниците ще обсъдят проекторешението

Прочетете повече

СЕСИЯ НА ОС НА 24 ЮЛИ

       За 24-ти юли e насрочена сесия на Общинския съвет с 19 точки в дневния ред. Съветниците ще обсъдят проекторешението

Прочетете повече

ЗА 24-ти ЮЛИ Е НАСРОЧЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА С 19 ТОЧКИ ДНЕВЕН РЕД. НАЙ-МНОГО, ОБЩО ШЕСТ ТОЧКИ СА ИЗ ОБЛСТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

  За 24-ти юли е насрочена сесия на Общинския съвет с 19 точки в дневния ред. Най-много, общо шест точки

Прочетете повече

ЗА 24 ЮЛИ E НАСРОЧЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ С ДНЕВЕН РЕД ОТ 19 ТОЧКИ

        Съветниците ще обсъдят проекторешението за разработване на подробен регулаторен план за обслужващия център „Димитровград-Градина“, както и предложението за изготвяне

Прочетете повече

ЗА ПЕТЪК Е НАСРОЧЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

        Между темите по които ще се изкажат съветниците, е и проекторешение за приемане на консолидования бюджет на общината за

Прочетете повече

СЕСИЯ ПРОВЕДЕ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

       На днешната сесия на Общинския съвет бяха приети деловите и финансови доклади за 2017-та година на ползващите бюджетни средства

Прочетете повече

СЛЕД ПРАЗНИКА ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ И СЕСИЯ НА ОС

     За четвъртък 12-ти април е насрочена сесия на Общинския съвет Димитровград, с 20-тина теми в дневния ред. Между другото,

Прочетете повече

ДНЕС СЕ СЪСТОЯ СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

      Днес се състоя сесия на Общинския съвет Димитровград, с 19 теми в дневния ред. Между приетите решения бе Програмата

Прочетете повече