ПРЕКЪСВАНЕ ВЪВ ВОДОСНАБДЯВАНЕТО ПОРАДИ РЕМОНТ В УЛИЦА ХИЛАНДАРСКА

     Поради ремонтни работи в мрежата,  утре прекъсвания във водоснабдяването, в периода от 7 часа до  края на строителните работи,

Прочетете повече

РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТРАФОПОСТА ДИМИТРОВГРАД ЕДНО

   Поради ремонтни работи на Трафо поста Димитровград едно, времени прекъсвания в електрозахранването утре от 8 до 16 часът ще

Прочетете повече

УТРЕ РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТРАФОПОСТОВЕТЕ „ЛИМЕНА И ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА“

    Поради ремонтни работи на трафопостовете „Лимена и Железничка станица”, утре, 27-ми септември, в период между 8 и 15 часа,

Прочетете повече

И УТРЕ РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ЕЛЕКТРОМРЕЖАТА

      Поради ремонтни работи на електромрежата, и утре през деня временни прекъсвания в подаването на ток ще имат потребителите на

Прочетете повече

УТРЕ И В СРЯДА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ЕЛЕКТРОМРЕЖАТА

     Поради ремонтни работи на електромрежата, утре и в сряда, 11-ти и 12-ти септември, временни прекъсвания в подаването на ток

Прочетете повече

УТРЕ РЕМОНТНИ РАБОТИ В ТРАФОПОСТОВЕТЕ „ЧУЙ ПЕТЪЛ” И „ВОДОВОД”

     Поради ремонтни работи в трафопостовете „Чуй петъл” и „Водовод”, утре в период между 07 и 14 часа, временни прекъсвания

Прочетете повече

УТРЕ РЕМОНТНИ РАБОТИ В ТРАФОПОСТОВЕТЕ СТАРА ГУМАРА И БОРА СТАНКОВИЧ

     Поради ремонтни работи в трафопостовете Стара гумара и Бора Станкович, утре в период между 07 и 14 часа, прекъсвания

Прочетете повече

ЗА ДНЕС ОПОВЕСТЕНИТЕ ПРЕКЪСВАНИЯ В ТОКОСНАБДЯВАНЕТО, ПОРАДИ РАБОТИТЕ ВЪРХУ ЕЛЕКТРОПРОВОДА, СА ОТСРОЧЕНИ ЗА УТРЕ

      Поради ремонтни работи на далекопроводната мрежа на трафопостовете между Горно и Долно Градиние, утре между 9 и 10 часът

Прочетете повече

ГРАДИНЕ УТРЕ 6 ЧАСА БЕЗ ТОК

       Поради ремонтните работи по далекопровода между трафопостовете в Горно и Долно Градине, утре между 9:00 и 10:00 ч. спиране

Прочетете повече

УТРЕ РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ТРАФОПОСТОВЕТЕ БАЛКАН, ОБЩИНА, ГАЦИНО И ГИМНАЗИЯ

          Поради ремонтни работи на трафопостовете Балкан, Община, Гацино и Гимназия, утре, 30-ти септември, в период от 8 до 12

Прочетете повече