ПИРОТ БЕ ПРОВЕДЕНА ВТОРАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ЕКСПЕРТНА КОНФЕРЕНЦИЯ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“

           По време на Втората международна научно-експертна конференция „Регионално развитие и трансгранично сътрудничество“, проведена на 15 декември в Пирот, бяха

Прочетете повече

БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТТА НА ГОСТИЛНИЧАРСТВОТО

          С цел повишаване конкурентоспособността и качеството на услугите в областта на гостилничарството, Регионалната стопанска камара в Пирот, в сътрудничество

Прочетете повече