ПРОДЪЛЖАВА ПОДМЯНАТА НА ВОДОПРОВОДА В УЛ. СУТЙЕСКА

        Продължават и работите по подмяната на водопроводната мрежа на част от улица Сутйеска, от Гимназията до мандрата „Стара Планина”.

Прочетете повече

ПРОДЪЛЖАВА ПОДМЯНАТА НА ВОДОПРОВОДА НА УЛ. СУТЙЕСКА

    Продължават работите по подмяна на водопроводната мрежа на част от улица Сутйеска. Тази седмица се работи в част от

Прочетете повече

ПРОДЪЛЖАВА ПОДМЯНАТА НА ВОДОПРОВОДА НА УЛ. СУТЙЕСКА

      Продължават работите по подмяна на водопроводната мрежа на част от улица Сутйеска. Тази седмица ще се работи в част

Прочетете повече

ПРОДЪЛЖАВАТ РАБОТИТЕ ПО ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ЧАСТ ОТ УЛИЦА СУТЙЕСКА

      Тази седмица ще се работи в част от улицата, oт библиотеката до мандрата „Стара Планина”, в която има възможност

Прочетете повече

ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ЧАСТ ОТ УЛИЦА СУТЙЕСКА

        Започна подмяната на водопроводната мрежа на част от улица Сутйеска, от Гимназията до млекарницата „Стара планина”. В първия етап

Прочетете повече

ДНЕС ЗАПОЧНАХА РАБОТИТЕ ВЪРХУ ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ НА УЛИЦА СУТЙЕСКА, ОТ ГИМНАЗИЯТА ДО МЛЕКАРНИЦАТА „СТАРА ПЛАНИНА”

      Днес започнаха работите върху подмяна на водопроводи на улица Сутйеска, от Гимназията до млекарницата „Стара планина”. До петък, в

Прочетете повече