СЪС ВТОРАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТ 2018 ИЗВЪРШЕНО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТАВАТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЗИЦИИ

      Една от най-важните теми на вчерашната сесия на Общинския съвет беше предложението за втората поправка в бюджета на общината

Прочетете повече

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

     Днес се проведе сесия на Общинския съвет Димитровград. Сред темите по които се произнесоха съветниците бяха и доклада за

Прочетете повече

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

      За утре е насрочена сесия на Общинския съвет Димитровград, с 25 точки в дневния ред. Сред темите по които

Прочетете повече

ЗА 23-ТИ ОКТОМВРИ Е НАСРОЧЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

  Сред темите по които ще се произнесат съветниците са и доклада за реализация на бюджета през първата половина от

Прочетете повече

СЪВЕТНИЦИТЕ ПРИЕХА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2017 ГОДИНА

     Днес се проведе сесия на общинския парламент, на която бе прието проекторешението на  консолидирания бюджет за 2017 година. Приети

Прочетете повече

УТРЕ ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ, В ЧЕТВЪРТЪК СЕСИЯ НА ОС

      За четвъртък 12 април е насрочена сесия на Общинския съвет Димитровград, с двайсетина теми в дневния ред. Между другото,

Прочетете повече

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА

      Общинският съвет Димитровград гласува днес първата актуализация на бюджет 2018, поради осигуряване на допълнителни средства за плащане по присъдата

Прочетете повече

ЗА УТРЕ Е НАСРОЧЕНА 22-АТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД, С 8 ТЕМИ В ДНЕВНИЯ РЕД

       Пред съветниците, покрай останалото, ще се намери проекторешението за актуализация на местния бюджет, както и предложението за изменения в

Прочетете повече

ДНЕС, В ПРИСЪСТВИЕ НА ТРИМА ГРАЖДАНИ, СЕ СЪСТОЯ ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ, ПО ПОВОД ТРИ ТЕМИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НАСРОЧЕНА ЗА 27-МИ ФЕВРУАРИ

          Актуализацията на бюджета е изнудена от присъдата на Касационния съд за улица Балканска, заяви Зоран Джуров, председател на Общинския

Прочетете повече

УТРЕ ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ, ВЪВ ВТОРНИК СЕСИЯ НА ОС

      За вторник, 27 февруари е насрочена 22-ата сесия на Общинския съвет Димитровград, с 8 теми в дневния ред. Пред

Прочетете повече