ЛЕКЦИИ В СЕЛО ГУЛЕНОВЦИ ЗА ВСИЧКИ КОИТО БИ ИСКАЛИ ДА СЕ ЗАНИМАВАТ С ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ОВОЩИЯ И ЖЕЛЕНЧУЦИ ПО НАЙ СЪВРЕМЕНИ СТАНДАРТИ

            В организация на Натура Балканика бяха държани лекции в село Гуленовци за всички които би искали да се занимават

Прочетете повече

НАТУРА БАЛКАНИКА ПРЕЗ УИКЕНДА, В СЕЛО ГУЛЕНОВЦИ ЩЕ ОРГАНИЗИРА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЕКТ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

      Днес пазарен ден, а на пазара днес се намери и една интересна сергия, на която бяха представени продукти, които

Прочетете повече

СЕМИНАР ПО ПРИЛАГАНЕ НА ТЕСТОВЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПСИХОМОТОРНОТО РАЗВИТИЕ ПРИ ДЕЦАТА

              Като се има предвид, че психомоториката е значим фактор в развитието на личността на детето и допринася за развитието

Прочетете повече

УЧЕНИЦИТЕ НА ГИМНАЗИЯТА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ИМАХА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРИСЪСТВАТ НА МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА

             Проекта „Укрепване на сдружението със същевременен принос към устойчивото развитие на местната общност” е резултат на дългогодишното успешно сътрудничество

Прочетете повече