ОБЯВЕНИ 2 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТЯ ОТ КАЛОТИНА ДО СЛИВНИЦА

           Българска Агенция Пътна инфраструктура като възложител публикува вчера 2 обществени поръчки за модернизация на пътя от Калотина до Сливница.

Прочетете повече